• Imagen 2
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3
  • Imagen 3

“Zespół koszarowy Arcyksięcia Leopolda Salwatora na Rakowicach w Krakowie” – referat Mirosława Holewińskiego w krakowskim PAN

Posted: January 29th, 2012 | Author: | Filed under: Notki | Tags: , , , , | No Comments »

I kolejna informacja:

Komisja Urbanistyki i Architektury O/PAN w Krakowie uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w posiedzeniu naukowym SEKCJI ARCHITECTURA MILITARIS, które odbędzie się dnia 30 stycznia 2012 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 w sali nr 4 budynku PAN przy ul. Św. Jana 28.

Porządek obrad:
- referat: 

dr inż. arch. Mirosław H O L E W I Ń S K I (Kraków) 
“Zespół koszarowy Arcyksięcia Leopolda Salwatora na Rakowicach w 
Krakowie”. 
-tezy:
1. Kompozycja XIX-wiecznych zespołów koszarowych w krajobrazie miejskim Krakowa.
2. Wawel Narodowi przywrócony – czyli likwidacja austriackich koszar na wzgórzu
wawelskim.
3. Budowa nowego zespołu koszarowego dla pułku artylerii w Rakowicach.
4. Historia użytkowania zespołu koszarowego przy ulicy Rakowickiej.
5. Problemy konserwatorskie zabytkowego zespołu koszarowego.
- dyskusja.

Zapraszamy!

 


“Fort IV Optyń” – referat Tomasza Idzikowskiego w krakowskim PAN

Posted: January 29th, 2012 | Author: | Filed under: Badania terenowe, Notki | Tags: , , , | No Comments »

Jak uprzejmie donosi kol. Marcin Kuba Mikulski:

Komisja Urbanistyki i Architektury O/PAN w Krakowie uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w posiedzeniu naukowym SEKCJI ARCHITECTURA MILITARIS, które odbędzie się dnia 27 lutego 2012 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 w sali nr 4 budynku PAN przy ul. Św. Jana 28.
Porządek obrad:

- referat:
Tomasz I D Z I K O W S K I (Przemyśl)
“Fort IV Optyń”
-tezy:
1. Prace badawcze terenowe i archiwalne.
2. Historia budowy (1854-55, 1878, 1897-1900) z naciskiem na ostatnia fazę.
3. Funkcjonowanie fortu w systemie obrony Twierdzy Przemyśl.
4. Załoga i uzbrojenie – opis działania fortu.
5. Fort w I Wojnie Światowej.
6. Koszty prac stowarzyszenia a koszty prac przy udziale środków unijnych.
- dyskusja.

W imieniu organizatorów – zapraszamy!


Kwartalnik “Cztery Historie” już dostępny w sprzedaży!

Posted: October 26th, 2011 | Author: | Filed under: Notki | No Comments »

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że ukazał się “zerowy” numer nowego czasopisma,  na łamach którego będziemy zajmować się szeroko pojętym dziedzictwem kulturowym Polski – w szczególności, zagadnieniami związanymi z jego badaniami i ochroną, w ujęciu historyczno-militarnym, architektonicznym, konserwatorskim oraz archeologicznym.

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością numeru pod adresem: http://4historie.pl/kwartalnik-cztery-historie-0-2011/

 


Szturm na fort “Bodzów” w Krakowie – galeria zdjęć

Posted: October 2nd, 2011 | Author: | Filed under: Notki | No Comments »

W ubiegłą niedzielę miał miejsce “szturm” na fort, prowadzony przez Piotra Leonowicza i Kubę Mikulskiego. Ci, którzy nie byli, mają okazję zobaczyć zdjęcia wykonane przez uczestniczkę spaceru, Joannę Leonowicz…


Fortyfikacje wysp Cramond i Inchcolm na tle zespołu obronnego zatoki Forth w Szkocji w końcu XIX wieku i I połowie XX wieku

Posted: September 26th, 2011 | Author: | Filed under: Artykuły, Notki | Tags: , , , , | No Comments »

Wyspa Crammond - stanowisko podwójnie sprzężonej armaty 6-funtowej. W tle ufortyfikowana wyspa Inchmickery.

Położona w południowo-wschodniej Szkocji zatoka Forth (Firth of Forth) należy do największych na wybrzeżu brytyjskim, posiadając długość ok. 60 km i szerokość od 2 do 15 km. O jej znaczeniu strategicznym w omawianym okresie zadecydowało połączenie warunków naturalnych akwenu (pozwalających na wygodne stacjonowanie dużej ilości najcięższych okrętów), dogodnego położenia w ramach Wielkiej Brytanii (dającego bazowanej tu flocie kontrolę nad Morzem Północnym) oraz sytuacji polityczno-militarnej w Europie, przesuwającej od końca XIX wieku ciężar przewidywanych działań wojennych (morskich) z kanału La Manche na Morze Północne.

 Czytaj więcej…